Sản phẩm nổi bật

 Đèn ốp tường 001

Đèn ốp tường 001

Mã sản phẩm: OT 001
L x W x H (mm): 120 x 120 x 300

345.000₫ Giá chưa VAT: 345.000₫

Đèn âm trần 015

Đèn âm trần 015

Mã sản phẩm: AT 015
L x W x H (mm): 220 x 220 x 9

115.000₫ Giá chưa VAT: 115.000₫

Đèn âm trần 016

Đèn âm trần 016

Mã sản phẩm: AT 016
L x W x H (mm): 250 x 220 x 9

115.000₫ Giá chưa VAT: 115.000₫

Đèn áp trần 004

Đèn áp trần 004

Mã sản phẩm: AT 004
L x W x H (mm): 650 x 650 x 150

2.250.000₫ Giá chưa VAT: 2.250.000₫

Đèn ốp tường 002

Đèn ốp tường 002

Mã sản phẩm: OT 002
L x W x H (mm): 310 x 120 x 400

345.000₫ Giá chưa VAT: 345.000₫

Đèn ốp tường 008

Đèn ốp tường 008

Mã sản phẩm: OT 008
L x W x H (mm): 420 x 100 x 250

365.000₫ Giá chưa VAT: 365.000₫

Đèn ốp tường 009

Đèn ốp tường 009

Mã sản phẩm: OT 009
L x W x H (mm): 180 x 90 x 800

420.000₫ Giá chưa VAT: 420.000₫

Đèn ốp tường 010

Đèn ốp tường 010

Mã sản phẩm: OT 010
L x W x H (mm): 300 x 180 x 250

520.000₫ Giá chưa VAT: 520.000₫

Đèn ốp tường 022

Đèn ốp tường 022

Mã sản phẩm: OT 022
L x W x H (mm): 220 x 140 x 430

395.000₫ Giá chưa VAT: 395.000₫

Đèn ốp tường 027

Đèn ốp tường 027

Mã sản phẩm: OT 027
L x W x H (mm): 310 x 170 x 370

355.000₫ Giá chưa VAT: 355.000₫

Đèn ốp tường 029

Đèn ốp tường 029

Mã sản phẩm: OT 029
L x W x H (mm): 300 x 100 x 350

385.000₫ Giá chưa VAT: 385.000₫

Đèn áp trần 011

Đèn áp trần 011

Mã sản phẩm: AT 011
L x W x H (mm): 1380 x 800 x 150

3.500.000₫ Giá chưa VAT: 3.500.000₫

Đèn áp trần 012

Đèn áp trần 012

Mã sản phẩm: AT 012
L x W x H (mm): 1000 x 1000 x 250

3.500.000₫ Giá chưa VAT: 3.500.000₫

Đèn đặt bàn 016

Đèn đặt bàn 016

Mã sản phẩm: ĐB 016
L x W x H (mm): 400 x 400 x 550

450.000₫ Giá chưa VAT: 450.000₫

Đèn đặt bàn 022

Đèn đặt bàn 022

Mã sản phẩm: ĐB 022
L x W x H (mm): 400 x 400 x 550

450.000₫ Giá chưa VAT: 450.000₫

Đèn đặt bàn 007

Đèn đặt bàn 007

Mã sản phẩm: ĐB 007
L x W x H (mm): 400 x 400 x 550

450.000₫ Giá chưa VAT: 450.000₫

Đèn thả trần 027

Đèn thả trần 027

Mã sản phẩm: TT 027
L x W x H (mm): 800 x 800 x 920

4.250.000₫ Giá chưa VAT: 4.250.000₫

Đèn thả trần 029

Đèn thả trần 029

Mã sản phẩm: TT 029
L x W x H (mm): 300 x 300 x 450

455.000₫ Giá chưa VAT: 455.000₫

Đèn thả trần 040

Đèn thả trần 040

Mã sản phẩm: TT 040
L x W x H (mm): 300 x 300 x 550

750.000₫ Giá chưa VAT: 750.000₫

Đèn thả trần 041

Đèn thả trần 041

Mã sản phẩm: TT 041
L x W x H (mm): 300 x 300 x 550

650.000₫ Giá chưa VAT: 650.000₫

Đèn thả trần 042

Đèn thả trần 042

Mã sản phẩm: TT 042
L x W x H (mm): 300 x 300 x 550

1.150.000₫ Giá chưa VAT: 1.150.000₫

Đèn Áp Trần 001

Đèn Áp Trần 001

Mã sản phẩm: TT-001
L x W x H (mm): 1200 x 1200 x 300

3.500.000₫ Giá chưa VAT: 3.500.000₫

Đèn áp trần 021

Đèn áp trần 021

Mã sản phẩm: AT - 001
L x W x H (mm): 550 x 550 x 15

1.750.000₫ Giá chưa VAT: 1.750.000₫

Đèn đặt bàn 031

Đèn đặt bàn 031

Mã sản phẩm: ĐB 031
L x W x H (mm): 800 x 400 x 400

650.000₫ Giá chưa VAT: 650.000₫

Đèn đặt bàn 034

Đèn đặt bàn 034

Mã sản phẩm: ĐB 034
L x W x H (mm): 800 x 400 x 400

650.000₫ Giá chưa VAT: 650.000₫

Đèn Đặt Sàn

Đèn Đặt Sàn

Mã sản phẩm: ĐS-001
L x W x H (mm): 450 x 450 x 1150

3.250.000₫ Giá chưa VAT: 3.250.000₫

Đèn Đặt Trụ

Đèn Đặt Trụ

Mã sản phẩm: ĐS-002
L x W x H (mm): 380 x 380 x 350

850.000₫ Giá chưa VAT: 850.000₫

Đèn áp trần 005

Đèn áp trần 005

Mã sản phẩm: AT 005
L x W x H (mm): 550 x 550 x 120

1.550.000₫ Giá chưa VAT: 1.550.000₫

Đèn áp trần 006

Đèn áp trần 006

Mã sản phẩm: AT 006
L x W x H (mm): 550 x 550 x 120

1.550.000₫ Giá chưa VAT: 1.550.000₫

Đèn áp trần 007

Đèn áp trần 007

Mã sản phẩm: AT 007
L x W x H (mm): 600 x 600 x 180

1.850.000₫ Giá chưa VAT: 1.850.000₫

Đèn áp trần 008

Đèn áp trần 008

Mã sản phẩm: AT 008
L x W x H (mm): 600 x 600 x 180

1.850.000₫ Giá chưa VAT: 1.850.000₫

Đèn áp trần 009

Đèn áp trần 009

Mã sản phẩm: AT 009
L x W x H (mm): 550 x 550 x 120

1.550.000₫ Giá chưa VAT: 1.550.000₫

Đèn áp trần 010

Đèn áp trần 010

Mã sản phẩm: AT 010
L x W x H (mm): 550 x 550 x 120

1.550.000₫ Giá chưa VAT: 1.550.000₫

Đèn thả trần 002

Đèn thả trần 002

Mã sản phẩm: TT 002
L x W x H (mm): 880 x 880 x 600

4.250.000₫ Giá chưa VAT: 4.250.000₫