Sản phẩm nổi bật

 Đèn ốp tường 001

Đèn ốp tường 001

Mã sản phẩm: OT 001
L x W x H (mm): 120 x 120 x 300

345.000₫ Giá chưa VAT: 345.000₫

Đèn âm trần 015

Đèn âm trần 015

Mã sản phẩm: AT 015
L x W x H (mm): 220 x 220 x 9

115.000₫ Giá chưa VAT: 115.000₫

Đèn âm trần 016

Đèn âm trần 016

Mã sản phẩm: AT 016
L x W x H (mm): 250 x 220 x 9

115.000₫ Giá chưa VAT: 115.000₫

Đèn áp trần 002

Đèn áp trần 002

Mã sản phẩm: AT 002
L x W x H (mm): 0 x 0 x 0

550.000₫ Giá chưa VAT: 550.000₫

Đèn áp trần 004

Đèn áp trần 004

Mã sản phẩm: AT 004
L x W x H (mm): 650 x 650 x 150

2.250.000₫ Giá chưa VAT: 2.250.000₫

Đèn ốp tường 002

Đèn ốp tường 002

Mã sản phẩm: OT 002
L x W x H (mm): 310 x 120 x 400

345.000₫ Giá chưa VAT: 345.000₫

Đèn ốp tường 003

Đèn ốp tường 003

Mã sản phẩm: OT 003
L x W x H (mm): 270 x 120 x 520

420.000₫ Giá chưa VAT: 420.000₫

Đèn ốp tường 004

Đèn ốp tường 004

Mã sản phẩm: OT 004
L x W x H (mm): 240 x 100 x 250

325.000₫ Giá chưa VAT: 325.000₫

Đèn ốp tường 005

Đèn ốp tường 005

Mã sản phẩm: OT 005
L x W x H (mm): 300 x 180 x 350

325.000₫ Giá chưa VAT: 325.000₫

Đèn thả trần 001

Đèn thả trần 001

Mã sản phẩm: TT 001
L x W x H (mm): 200 x 200 x 550

325.000₫ Giá chưa VAT: 325.000₫

Đèn ốp tường 008

Đèn ốp tường 008

Mã sản phẩm: OT 008
L x W x H (mm): 420 x 100 x 250

365.000₫ Giá chưa VAT: 365.000₫

Đèn ốp tường 009

Đèn ốp tường 009

Mã sản phẩm: OT 009
L x W x H (mm): 180 x 90 x 800

420.000₫ Giá chưa VAT: 420.000₫

Đèn ốp tường 010

Đèn ốp tường 010

Mã sản phẩm: OT 010
L x W x H (mm): 300 x 180 x 250

520.000₫ Giá chưa VAT: 520.000₫

Đèn ốp tường 022

Đèn ốp tường 022

Mã sản phẩm: OT 022
L x W x H (mm): 220 x 140 x 430

395.000₫ Giá chưa VAT: 395.000₫

Đèn ốp tường 027

Đèn ốp tường 027

Mã sản phẩm: OT 027
L x W x H (mm): 310 x 170 x 370

355.000₫ Giá chưa VAT: 355.000₫

Đèn ốp tường 029

Đèn ốp tường 029

Mã sản phẩm: OT 029
L x W x H (mm): 300 x 100 x 350

385.000₫ Giá chưa VAT: 385.000₫

Đèn ốp tường 032

Đèn ốp tường 032

Mã sản phẩm: OT 032
L x W x H (mm): 120 x 120 x 350

325.000₫ Giá chưa VAT: 325.000₫

Đèn ốp tường 045

Đèn ốp tường 045

Mã sản phẩm: OT 045
L x W x H (mm): 250 x 120 x 300

345.000₫ Giá chưa VAT: 345.000₫

Đèn áp trần 011

Đèn áp trần 011

Mã sản phẩm: AT 011
L x W x H (mm): 1380 x 800 x 150

3.500.000₫ Giá chưa VAT: 3.500.000₫

Đèn áp trần 012

Đèn áp trần 012

Mã sản phẩm: AT 012
L x W x H (mm): 1000 x 1000 x 250

3.500.000₫ Giá chưa VAT: 3.500.000₫

Đèn đặt bàn 016

Đèn đặt bàn 016

Mã sản phẩm: ĐB 016
L x W x H (mm): 400 x 400 x 550

450.000₫ Giá chưa VAT: 450.000₫

Đèn đặt bàn 022

Đèn đặt bàn 022

Mã sản phẩm: ĐB 022
L x W x H (mm): 400 x 400 x 550

450.000₫ Giá chưa VAT: 450.000₫

Đèn đặt bàn 007

Đèn đặt bàn 007

Mã sản phẩm: ĐB 007
L x W x H (mm): 400 x 400 x 550

450.000₫ Giá chưa VAT: 450.000₫

Đèn thả trần 027

Đèn thả trần 027

Mã sản phẩm: TT 027
L x W x H (mm): 800 x 800 x 920

4.250.000₫ Giá chưa VAT: 4.250.000₫

Đèn thả trần 029

Đèn thả trần 029

Mã sản phẩm: TT 029
L x W x H (mm): 300 x 300 x 450

385.000₫ Giá chưa VAT: 385.000₫

Đèn thả trần 035

Đèn thả trần 035

Mã sản phẩm: TT 035
L x W x H (mm): 200 x 200 x 1200

850.000₫ Giá chưa VAT: 850.000₫

Đèn thả trần 040

Đèn thả trần 040

Mã sản phẩm: TT 040
L x W x H (mm): 300 x 300 x 550

650.000₫ Giá chưa VAT: 650.000₫

Đèn thả trần 041

Đèn thả trần 041

Mã sản phẩm: TT 041
L x W x H (mm): 300 x 300 x 550

650.000₫ Giá chưa VAT: 650.000₫

Đèn thả trần 042

Đèn thả trần 042

Mã sản phẩm: TT 042
L x W x H (mm): 300 x 300 x 550

850.000₫ Giá chưa VAT: 850.000₫

Đèn Thả trần 052

Đèn Thả trần 052

Mã sản phẩm: 021
L x W x H (mm): 1200 x 1200 x 300

3.500.000₫ Giá chưa VAT: 3.500.000₫